FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016

Korčulansko-Pelješko srce

HUMANITARNA UDRUGA

KORČULANSKO PELJEŠKO SRCE

KORČULA

OIB:   37688206826

M.B.:  02561182

Korčula: 28. ožujka 2017. god.

             FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE  ZA  2016. god.

A/ PRIHODI

 1. DONACIJA GRAĐANI                       59.211,40
 2. DONACIJA POD.PRAVNE             219.398,00
 3. ČLANARINA                                         1.950,00
 4. KAMATE  ŽIRO                                        153,91

      UKUPNO                                           280.713,31 KN

B/ RASHODI

 1. POŠTARINA,TEL,PRIJEVOZ                  232,35
 2. NAKNADE BANKE I RAČ MOB          1.852,43
 3. ČLANARINE I EDUKACIJA               12.694,18

UKUPNO                                               14.778,96 KN

                                  

Stanje žiro računa 31.12/20    UKUPNO:  55.107,65 KN

NABAVAK OPREME U 2016: 

 1. ULTRAZVUK                                   743.800,00
 2. SOFTWARE                                      98.712,50
 3. RUČNI ULTRAZVUK                       23.500,00
 4. UPS                                                     5.625,00

UKUPNO                                                 871.637,50 KN