NABAVKE OPREME

Korčulansko-Pelješko srce

Nabavke medicinske opreme

Pregled utroška sredstava koje je Udruga prikupila u donacijskim akcijama od svog osnutka u rujnu 2009 god. do lipnja 2017 god. ( ukupan iznos 2.004.300,15 kn ) :

 

  • 11 mj. 2010 god. – ultrazvučni uređaj „ Aloka prosound alfa 7 „ sa četiri sonde/ sektorska sonda za pregled srca, konveksna sonda za pregled trbuha, linearna sonda za pregled štitnjače i linearna sonda za pregled krvnih žila uz pripadajući UPS uređaj, radnu stanicu s PC monitorom i pisačem te specijalnim ležajem za kardiološke preglede ( 714.985,67 kn )

 

  • 11mj. 2011 god. – ergometrijski sistem „Q stress- Quinton“ s pokretnom trakom za ergometrijsko testiranje i pripadajućim UPS uređajem ( 209.952,29 kn )

 

  • 4mj. 2012 god. – 12 kanalni EKG uređaj „Quinton Atria 6100“  ( 31.277,40 kn )

 

  • 5 mj 2012 god. – prijenosni spirometrijski uređaj M910650 Spirolab III“ ( 19.997,79 kn )

 

  • 12 mj. 2015 god. ultrazvučni kardiovaskularni uređaj „ GE Helathcare Vivid XD clear“ sa 2D sektorskom sondom i 2D pencil sondom i pripadajućom radnom stanicom sa softwareom „EchoPAC 201“ ( 647.800,00 kn )

 

  • 4 mj. 2016 god. – 3D/4D volumna sektorska sonda i nadopuna softwarea za ultrazvučni kardiovaskularni uređaj „ GE Healthcare Vivid XD clear“ ( 195. 712,00 kn )

 

  • 4 mj. 2016 god. portabilni „ pocket“ ultrazvuk „ VSCAN 1.2 S“ sa pripadajućom sektorskom sondom ( 23.375,00 kn )

 

  • 7 mj. 2017 god. transezofagijska ( TEE ) sonda i linearna vaskularna sonda za ultrazvučni kardiovaskularni uređaj „ GE Helathcare Vivid XD clear“ ( 161. 200,00 kn )