PLAN RADA ZA 2018

Korčulansko-Pelješko srce

Plan rada za 2018 god.

Nakon vrlo uspješnih donacijskih akcija Udruga je uspjela u potpunosti opremiti najsuvremenijom kardiološkom opremom dijagnostički kardiološki centar pri Domu zdravlja Korčula, ustanovi koja je vodeći medicinski centar u državnom sektoru za bolesti srca i krvnih žila na području otoka Korčule i poluotoka Pelješca.

Sada u taj Centar dolaze i liječe se kardiološki pacijenti s područja cijelog otoka Korčule i dijela poluotoka Pelješca pa ne moraju više putovati u udaljene medicinske centre na kopnu.

Sve pretrage na aparatima koje je Udruge ustupila na korištenje Domu zdravlja Korčula, pacijenti ostvaruju isključivo putem liječničke uputnice.

 

Glavne aktivnosti udruge bit će i u slijedećem razdoblju:

 

  • Prevencija bolesti srca i krvnih žila koju udruga namjerava provoditi edukacijom lokalnog stanovništva kroz slijedeće aktivnosti:

 

  • Organizacija javnozdravstvenih manifestacija vezano za Svjetski dan srca i druge prigodne datume. Tijekom tih manifestacija planiraju se mjerenja krvnog tlaka, tjelesne težine, šećera u krvi, a prema mogućnostima i lipida u krvi

 

  • Organizacija amaterskih sportskih manifestacija s uključivanjem što većeg broja stanovništva koje imaju za cilj podizanje svijesti stanovništva

 

  • Organizacija radio emisija na lokalnim radio postajama s tematikom

          bolesti srca i krvnih žila

 

  • Provođenje edukacijske aktivnosti za određene skupine populacije

          posebno školske omladine u suradnji s lokalnim školama, organiziranjem predavanja i tematskih radionica u školama.

 

  • Rano otkrivanje bolesti srca i krvnih žila

 

 

Uz već spomenute javnozdravstvene manifestacije, rano otkrivanje bolesti srca i krvnih žila se planira kroz organizaciju preventivnih pregleda na aparatima koje je udruga nabavila kroz svoje donacijske akcije: za opću populaciju pregledom ultrazvuka krvnih žila ( npr. rano otkrivanje proširenja – aneurizme trbušne aorte ), a za ciljane skupine i nekih urođenih bolesti srca ( npr. pregledi aktivnih mladih sportaša u svrhu ranog otkrivanja određenih urođenih bolesti srčanog mišića koje mogu dovesti do nagle smrti u naporu kao i pregledi ultrazvuka srca za članove obitelji u kojih se već zna za postojanje neke nasljedne bolesti srca i krvnih žila).

 

  • Pomoć u nabavci nekih teže dostupnih lijekova za pacijente koji se liječe od bolesti srca i krvnih žila ili za medicinske ustanove kojima takvi lijekovi trebaju za liječenje određenih, najčešće hitnih kardioloških stanja

 

  • Nabavka medicinske opreme, edukacija zdravstvenih djelatnika

 

  • Nabavka najnovijih komponenti ( dogradnje ) postojećih softwarea na aparatima koje je udruga nabavila u svojim donacijskim akcijama.

 

  • Pomoć u edukciji zdravstvenih djelatnika koji rade na tim aparatima